Ігнатуша Надія Федорівна

140089

Посада завідувач лабораторіями
Освіта Київський Інститут Інженерів Цивільної Авіації, Електротехнічний факультет
Контакти Корпус 1, ауд 1.425, тел.+38(044)-406-75-66

 

Лаванов Генадій Юрійович

29082013510

Посада асистент кафедри
Освіта Східноукраїнський Державний Університет ім. Даля, Фізико-математичний факультет, спеціальність «Фізика»
Наукові інтереси Метамагнітні фазові переходи у магнетиках
Навчальні дисципліни Курс загальної фізики
Публікації Автор понад 10 наукових та навчально-методичних праць.
Основні публікації

 1. Теорія похибок. Методичні вказівки до лабораторних робіт дисципліни фізика для студентів усіх спеціальностей. ,Лаванов Г.Ю., Бордюг Г.Б., Сліпухіна І.А. – К.: НАУ, 2011. – 56 с.
 2. Особенности спинового упорядочения в изинговском антиферромагнетике с одноионной анизотропией типа “легкая плоскость”, Каліта В.М., Лаванов Г.Ю., Локтєв В.М., Физика Твердого Тела 2008. – т. 50, № 2. – с. 285 – 291
 3. Вплив теплових витрат у ближній зоні терміналу на розбіжність зон досяжності стільникового зв’язку. Габрусенко Е.І., Лаванов Г.Ю., Лаванова М.О. Захист інформації в інформаційно – комунікаційних системах. .– К. 2010. – с. 122–123.
 4. Деякі приклади використання програм візуалізації даних в лабораторному курсі фізики. Лаванов Г.Ю., Сліпухіна І.А. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім.Т.Г.Шевченка. Серія: педагогічні науки / Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка; гол. ред. Носко М.О.- Чернігів: ЧДПУ, 2010.-Вип.77.- С.292-297
 5. Аналіз впливу теплових витрат у ближній зоні терміналу на розбіжність зон досяжності стільникового зв’язку. Габрусенко Е.І., Лаванов Г.Ю., Лаванова М.О. Защита информации (сборник трудов НАУ). – 2010. – № 17. – с. 165 — 170.
 6. Розбіжність зон досяжності систем стільникового зв’язку у напрям-ку база термінал та термінал база. Габрусенко Е.І., Лаванов Г.Ю., Лаванова М.О. Матеріали Х Міжнародної науково – технічної конференції “Авіа — 2011” К. 2011. Т.3, с. 23.17-23.20
 7. Изоструктурный магнитный фазовый переход и магнитокалорический эффект в изинговском антиферромагнетике. Лаванов Г.Ю., Калита В.М., Локтев В.М., Физика Низких Температур 2014. — т. 40, № 9. — с. 1053 — 1062.
 8. Magnetic quantum phase transitions and entropy in Van Vleck magnet. G.Yu. Lavanov, V.M. Kalita, I.M. Ivanova, V.M. Loktev. JMMM. 2016. vol. 416, p. 466 — 474.
 9. Изменение энтропии при индуцированном магнитным полем фазовом переходе первого рода в негейзенберговском изотропном ферромагнетике. Лаванов Г.Ю., Калита В.М., Локтев В.М., Физика Низких Температур 2018. — т. 44, № 4. — с. 424 — 431.
Контакти Корпус 1, ауд. 1.421, тел.+38(044)406-71-66

 

Грідякіна Олександра Валеріївна

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Науковий ступінь

Кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання Доцент
Посада доцент кафедри
Освіта Націо-нальний Університет “Києво-Моги-лянська Академія” за фахом біофізика.
Наукові інтереси фізика рідких кристалів
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Автор 10 наукових робіт.
Основні публікації

 1. Spectral and electric properties of cobalt (II) ions in liquid crystalline metal decanoate systems / G.V. Klimusheva, A.V. Grydyakina, A.P. Polishchuk, T.A. Mirnaya, L.S. Sudovtsova, A.V. Koval’chuk, A.G. Tereshchenko // Proc. SPIE – 2004. – V.5507. – pp. 242-248.
 2. Структура и нелинейно-оптические свойства ионных смектиков с наноразмерными примесями / С. Бугайчук, Ю. Гарбовский, Г. Климушева, А. Бордюг, А. Гридякина, О. Колесник, А. Толочко, Т. Мирная, А. Полищук, А. Ищенко// Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии.– 2004.– Т. 2, №3. – С.1045-1052.
 3. Physical properties of liquid crystals in lead decanoate systems / A.V. Grydyakina, G.V. Klimusheva, A.P. Polishchuk, A. V. Koval’chuk, A.S. Tolochko, T.A. Mirnaya, L.S. Sudovtsova // Rus.J.Phys.Chem. – 2005. – V.79(Suppl. 1). – pp. 871-875.
 4. Holographic properties of ionic smectic glasses of thermotropic liquid crystals / A.V. Gridyakina, G.V. Klimusheva, S. Bugaychuk, A.P. Polishchuk, T.A. Mirnaya, L.S. Sudovtsova // Proc. SPIE – 2005. – V.6023. – pp. A1-8.
 5. Electrical conductivity of lyotropic and thermotropic ionic liquid crystals consisting of metal alkanoates / Yu. Garbovskiy, A. Koval’chuk, A. Grydyakina, S. Bugaychuk, T. Mirnaya, G. Klimusheva // Liquid Crystals.– 2007.– Vol. 34, №5. – рр. 599-603.
 6. Novel holographic composites based on ionic smectic liquid crystals and glasses of metal alkanoates / G. Klimusheva, Yu. Garbovskiy, S. Bugaychuk, A. Bordyuh, A. Grydyakina, A. Polishchuk, T. Mirnaya, G. Yaremchuk, and A. Ishchenko // Proc. SPIE. – 2007. – Vol.6728. – рр. F1-9.
 7. Novel Nanocomposite Materials Based on Mesomorphic Glasses of Metal Alkanoates: Structure and Nonlinear Optical Properties / G.V. Klimusheva, Yu. Garbovskii, S. Bugaichuk, A.S. Tolochko, A.V. Gridyakina, A.P. Polishchuk, T.A. Mirnaya. // High Energy Chemistry. – 2009. – Vol. 43, No. 7. – pp. 532–535.
 8. Nonlinear optical response of smectic structure glasses based on cobalt alkanoates / G.V. Klimusheva, Yu.A. Garbovskiy, A.V. Gridyakina, A.S. Tolochko, D.A. Melnik, T.A. Mirnaya. // Proc. IEEE LFNM.2010 – 2010. – pp. 66-68.
 9. Tunable optical and nonlinear optical response of smectic glasses based on cobalt alkanoates / Yu.A. Garbovskiy, A.V. Gridyakina, G.V. Klimusheva, A.S. Tolochko, I.I. Tokmenko, T.A. Mirnaya // Liquid Crystals – 2010. – V.37, N. 11. – pp. 1411 — 1418.
 10. Nonlinear optical response of smectic glasses based on cobalt alkanoates / A.V. Gridyakina, Yu.A. Garbovskiy, G.V. Klimusheva, A.P. Polishchuk. // Ukr.J.Phys. – 2012. – Vol.57,N.2. – pp. 177-182.
Контакти Корпус 1, ауд. 1.421, тел.+38(044)-406-71-66

 

Бордюг Ганна Борисівна

anya

Науковий ступінь

Кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання доцент
Посада доцент кафедри
Освіта Національний Університет “Києво-Моги-лянська Академія” за фахом біофізика
Наукові інтереси фізика рідких кристалів
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Автор 11 наукових робіт.
Основні публікації

 1. Спектральні та електричні характеристики іонних рідких кристалів з домішкою віоло гену / А.Б. Бордюг, А.П. Поліщук, І.Ю. Поліщук, Г.В. Клімушева, Т.А. Мирна, Г.Г. Яремчук, О.В. Ковальчук // Укр. Фіз. Журн. – 2004. – Т. 49, №11. – С. 1098-1103.
 2. Structure and Intermolecular Interactions in Ionic Liquid Crystals Doped with Electrochromic Viologen / A.B. Bordyug, A.P. Polishchuk, G.V. Klimusheva, A.S. Tolochko, T.A. Mirnaya, and G.G. Yaremchuk // Russian Journal of Physical Chemistry. – 2005. – Vol. 79, Suppl. 1. – P. 866-870.
 3. Holographic properties of ionic lyotropic liquid crystals doped by electrochromic admixture of viologen / A.B. Bordyuh, G.V. Klimusheva, A.P. Polishchuk, S.А. Bugaychuk, T.A. Mirnaya, G.G. Jaremchuk // Proc. SPIE. – 2005. – Vol. 6023, 11. – P. 60230В-1-8.
 4. Электронная природа заместителей и строение дикатионов 4,4′-дипиридилия. Кристаллическая структура N,N’-ди(2-карбоксиэтил)-4,4′-дипиридилий диперхлората / А.Б. Бордюг, А.П. Полищук, И.Ю. Полищук, Г.В. Климушева, А.В. Гридякина, Л.Г.  Гринева // Кристаллография. 2005. Т. 50, №3. С. 460-463.
 5. Novel holographic composites based on ionic smectic liquid crystals and glasses of metal alkanoates / G. Klimusheva, Yu. Garbovskiy, S. Bugaychuk, A. Bordyuh, A. Grydyakina, A. Polishchuk, T. Mirnaya, G. Yaremchuk, and A. Ishchenko // Proc. SPIE. – 2007. – Vol.6728. – P. 67283F1-67283F9.
 6. Кубічна сприйнятливість та гіперполяризовність системи ліотропний рідинний кристал-віологен / А.Б. Бордюг, Ю.А. Гарбовський, Г.В. Клімушева, С.А. Бугайчук, Т.А. Мирна, Г.Г. Яремчук, А.П. Поліщук // Укр. Фіз. Журн. – 2008. – Т. 53, №12. – С. 1167-1174.
 7. Dynamic grating recording in lyotropic ionic smectics of metal alkanoates doped with electrochromic impurities / A.B. Bordyuh, Yu.A. Garbovskiy, S.A. Bugaychuk, G.V. Klimusheva, T.A. Mirnaya, G.G. Yaremchuk, A.P. Polishchuk // Optical Materials. – 2009. – Vol. 31. – P. 1109-1114.
 8. Fast nonlinear optical mechanisms in bi-layered cells composed by lyotropic ionic liquid crystals with dye and viologen films / A. Bordyuh, Yu. Garbovskiy, S. Bugaychuk, G. Klimusheva, and V. Reshetnyak // Mol. Cryst. Liq. Cryst. 2009. Vol. 508. P.296-308.
 9. Електрохромні рідкокристалічні композити – структурні та електрооптичні властивості / Г.Б. Бордюг, А.П. Поліщук // Вісник НАУ. – 2012. – Т.53, №4. – С.80-83.
Контакти Корпус 1, ауд. 1.421, тел.+38(044)-406-71-66

 

Меняйлов Сергій Миколайович

men1

Науковий ступінь

Кандидат педагогічних наук

Посада Доцент кафедри
Вчене звання Доцент
Освіта Київський державний педагогічний університет, фізико-математичний факультет.
Наукові інтереси Методика викладання фізики на англійській мові.
Навчальні дисципліни «Загальна фізика»
Публікації Автор понад 80 наукових робіт, підручників, у тому числі на англійській мові.
Основні публікації

 1. Фізика. Модуль 1. Механіка. Навчальний посібник. Мєняйлов С. М. Бовтрук А.Г., Герасименко Ю.Т., Лахін Б.Ф., Поліщук А.П. / – К.: Вид-во НАУ,  2010. – 256 с. (Гриф МОН України. Лист № 1\ІІ-1153 від 23.02.10 р.)
 2. Фізика. Модуль 2. Молекулярна фізика й термодинаміка: Навч. посіб. / В. І. Благовістна, .А. П. В’яла, С. М. Мєняйлов та ін.; За заг. ред. проф. А. П. Поліщука. – 2-ге видання. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2006. – 192 с. (Гриф МОН України. Лист № 14\18.2-1757 від 19.07.05 р.)
 3. Physics. Module 1. Mechanics: Навч. Посібник / А. Г. Бовтрук, С.Л. Максимов, С. М. Мєняйлов, А. П. Поліщук. – К.: Книжкове видавництво НАУ, 2006. – 160 с.
 4. Physics. Module 2. Molecular Physics and Thermodynamics. 2nd edition. Мєняйлов С. М. Бовтрук А.Г., Максимов С.Л., В’яла А.П., Поліщук А.П. К.: “NAU-DRUK”, 2010. – 152 с.
 5. Physics. Module 3. Electricity and Magnetism. Мєняйлов С. М. Бовтрук А.Г., Максимов С.Л., Чернега П.І., Поліщук А.П. К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 248 с.
 6. Засоби навчання фізики в умовах кредитно-модульної системи у вищому навчальному закладі / Мєняйлов С. М. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Випуск 30. Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2005.  – №30. – С. 146 – 150.
 7. Ієрархія рівнів засвоєння навчального матеріалу із загальної фізики / Мєняйлов С. М.  // Наук. часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №5. Пед.  науки: реалії та перспективи. – Вип. 9. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – С. 101 – 105.
 8. Психологічні та філософські аспекти пізнавальної діяльності студентів із фізики та її контролю / Мєняйлов С. М. // Зб. наук. пр. Бердян. держ. пед. ун-ту. – Бердянськ: БДПУ, 2009. – №3. – С. 151 – 156.
 9. Формування уявлень про дуалізм фізичної картини мікросвіту / С. М. Мєняйлов, І.А. Сліпухіна // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Серія педагогічна – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, 2011. –  Вип. 17. – С. 99 – 101.
 10. Навчальний експеримент як засіб поєднання наочності та абстрактного мислення при навчанні фізики / Мєняйлов С. М. // Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали конференції, м. Кіровоград, 17 – 18 травня 2013 р. – Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2013. – С. 122 – 124.
Контакти Корпус 1, ауд. 1.421, тел.+38(044)-406-71-66

 

 

Рудницька Жанна Олександрівна

more488

Науковий ступінь

Кандидат педагогічних наук

Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри
Освіта Київський державний педагогічний університет,  фізико-математичний  фа-культет.
Наукові інтереси методика викла-дання фізики
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Має понад 30 праць наукових та науково-методичнних праць, деякі з них:
Основні публікації

1.Розвиток творчих здібностей студентів через активізацію їхньої самостійної роботи.– Фізика та астрономія в школі. – 2002. –№3. – С.41-43.

2.Творчі завдання до лабораторних робіт з курсу загальної фізики для студентів вищого  технічного навчального закладу.– Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Чернігів:  ЧДПУ, 2004. – №23. – С. 279-283.

3.Мотивація професійно-творчої діяльності в процесі навчання фізики студентів вищого технічного навчального закладу.– Вісник Чернігівського державного педагогіч-ного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Чернігів:  ЧДПУ, 2005. – №30. – С. 213-216.

4.Застосування комп’ютерних технологій для розвитку творчих умінь студентів в процесі виконання лабораторних робіт з фізики.– Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського педагогічного університету. Серія педагогічна: зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільсь-кий державний  університет,  2006. –  Вип.12. – С.156-159.

5.Засоби формування творчої особистості студента у процесі виконання лабораторних робіт з курсу загальної фізики.– Збірник наукових праць Херсонського державного універси-тету. Серія «Педаго-гічні науки». – Херсон: ХДУ, 2006.– Вип.43. – С.341-345.

6.Активізація навчально-творчої діяльності студентів за допомогою евристичних методів.– Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка.  Серія : Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Чернігів: ЧДПУ, 2007. – №46. – Т.2. – С.111-113.

7.Використання принципу систематичності для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення курсу загальної фізики.– Вісник Чернігівського державного педагогіч-ного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки: зб. наук.праць. – Чернігів: ЧДПУ, 2009. – №65. – Т.2. – С. 267-270.

8.Формування мотивації навчання студентів у процесі виконання лабораторних робіт з курсу загальної фізики.– Збірник наукових  праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна:  зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський   національний університет імені Івана Огієнка, 2009. –Вип.15.– С.321–323.

9.Чернега П.І, Сліпухіна І.А., Меняйлов    С. М. Фізика. Навчальний посібник (для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання). – К.: НАУ, 2011. –228 с.

10.Поліщук А.П., Сліпухіна І.А.,Чернега П.І. Фізика.      Модуль 5.Оптика. Навчальний посіб-ник. – К. : НАУ,2012. – 388 с. (Гриф МОНмолодіспорту. Лист №1.11/ – 5131 від 23.06. 2011 р.)

Контакти Корпус 1, ауд. 1.421, тел.+38(044)-406-71-66

 

Максимов Сергій Леонідович

22_12_2006 006

Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри
Освіта Київський інститут інженерів цивільної авіації, радіотехнічний факультет.
Наукові інтереси фізика діелект-ричних рідин
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Автор понад 50 наукових та навчально-методичних робіт, має 2 винаходи.
Основні публікації

 1. Фізика. Модуль 3. Електрика та магнетизм. Максимов С.Л.. Лахін Б.Ф., Поліщук А.П., Чернега П.І. К.: Книжкове видавництво НАУ, 2006.
 2. Problems in Physics. Oscillations and waves. Optics. Nuclear Physics. А. Г. Бовтрук, С.Л. Максимов, С. М. Мєняйлов. К.: НАУ,2005
 3. Physics. Quantum optics. Solid-state physics. Laboratory works for students of engineering specialties. А. Г. Бовтрук, С.Л. Максимов, С. М. Мєняйлов. К.: НАУ, 2005.
 4. Physics. Module 1. Mechanics: Навч. Посібник / А. Г. Бовтрук, С.Л. Максимов, С. М. Мєняйлов, А. П. Поліщук. – К.: Книжкове видавництво НАУ, 2006. – 160 с.
 5. Physics. Module 2. Molecular Physics and Thermodynamics. 2nd edition. Мєняйлов С. М. Бовтрук А.Г., Максимов С.Л., В’яла А.П., Поліщук А.П. К.: “NAU-DRUK”, 2010. – 152 с.
 6. Physics. Module 3. Electricity and Magnetism. Мєняйлов С. М. Бовтрук А.Г., Максимов С.Л., Чернега П.І., Поліщук А.П. К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 248 с.
 7. Research of educational environment in physics study applying psychologic-pedagogical examination methods. С.Л. Максимов, С.М. Мєняйлов, І.А.Сліпухіна. NAU Proceedings. – 2008. – No. 2 (35).
 8. Development of plant for treatment of working liquids used for process purposes. С.Л. Максимов, I. Трофімов, О. Зубченко. Transport. – 2008. No.23 (2).
 9. Збірник питань та задач з фізики. Максимов С.Л., Топоркова О.А. Романюк Б.П. Херсон: Видавничо-поліграфічний центр ТОВ «Елтон»-2011.
 10. Effectiveness and functionality of the flight conditions simulation chamber. Щербина Д., Крамаренко Т. «Авіа-2012» Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції: 19-21.04.2011. , К., 2012.
Контакти Корпус 1, ауд. 1.421, тел.+38(044)-406-71-66

 

Сліпухіна Ірина Андріївна

Науковий ступінь

Доктор педагогічних наук

Вчене звання Доцент
Посада  Професор кафедри
Освіта Київський державний педагогічний університет,  фізико-математичний  факультет
Наукові інтереси, Методика викладання фізики, STEM освіта
Навчальні дисципліни Загальна фізика, фізика
Публікації Основні публікації Автор понад 100 науково-методичних робіт.
 1. Сліпухіна І. А. Технологічна компетентність майбутнього інженера: формування і розвиток у комп’ютерно інтегрованому лабораторному практикумі з фізики [Електронний ресурс] / І. С. Чернецький, І. А. Сліпухіна // Інформаційні технології і засоби навчання. – [Електронне наукове фахове видання].– К.: ІІТЗН НАПН України, 2013. – Т.38.– № 6. –С. 83–95.
 2. Сліпухіна І. Елементи проблемного навчання в курсі загальної фізики : застосування ефекту Допплера в наукових дослідженнях і техніці / І. Сліпухіна, Б. Лахін // Наук. вісн. Ужгор. нац. ун-ту. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород : Вид-во УжНУ. – 2013. – Вип. 27 – С. 175–178.
 3. Чернецький І. С. Цифрові вимірювальні комплекси – засіб розвитку дослідницьких якостей суб’єктів пізнавальної діяльності / І. С. Чернецький, І. А. Сліпухіна, С. М. Мєняйлов // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – Сер. № 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. пр. ; [за ред. В. Д. Сиротюка]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 40. – С. 259–269.
 4. Фізика. Модуль 5. Оптика: навч.посіб. / Поліщук А.П.[І.А.Сліпухіна та ін.].– К.: НАУ, 2012.– 388 с.
 5. Сліпухіна І. А. Особливості технології створення інтерактивного електронного документа для супроводу лабораторного практикуму з фізики [Електронний ресурс] / М. А. Мелешко, І. А. Сліпухіна, І. С. Чернецький, Ю. В. Кубай Інформаційні технології і засоби навчання. – [Електронне наукове фахове видання].– К.: ІІТЗН НАПН України, 2014. – Т. 39. – № 1. – С. 264–274.
 6. Slipukhina I. Role of computer oriented laboratory training course in physics for development of key competences of future engineers / I. Slipukhina // Proceedings of the National Aviation University. – 2014. – № 1 (58). – P. 96–102.
 7. Slipukhina I. Formation of technological competence of future engineers in the study of general physics course // Proceedings of the National Aviation University. – 2014. – 2 (59). – P. 141–147.
 8. Сліпухіна І. А. Трансформація фундаментальних дисциплін в умовах стандартизації вищої технічної освіти / І. А. Сліпухіна, Т. М. Точиліна // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Херсон : Вид-во ХДУ. – 2014. – Вип. 66. – С. 392–397.
 9. Сліпухіна І. А. Формування технологічної компетентності майбутніх інженерів з використанням системи комп’ютерно орієнтованого навчання : монографія / Ірина Андріївна Сліпухіна. – Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2014. – 356 с.
 10. Сліпухіна І. А. Використання фотографії у навчальному фізичному експерименті / С. М. Меняйлов, І. А. Сліпухіна, Л. Б. Осауленко / Науковий часопис нац. педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.  – Сер. № 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. пр. [за заг. ред. проф. В. Д. Сиротюка]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2014.– Вип. 48.– С. 110–114.
 11. Мєняйлов С. М.  Фізичний лабораторний практикум як засіб розвитку самостійної пізнавальної діяльності  студентів/ С. М. Мєняйлов, І. А. Сліпухіна, Ж. О. Рудницька // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 127. – С. 115 – 119.
 12. Чернецький І. С. Дослідницька діяльність студентів у контексті використання наукового й інженерного методів / І. С. Чернецький, І. А. Сліпухіна // Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис. –  2015. – № 3. – Дод. 1. –С. 216-225.
 13. Сліпухіна І. А. Самостійна пізнавальна діяльність студентів у комп’ютерно орієнтованому лабораторному практикумі з фізики в технічних ВНЗ / І. А. Сліпухіна, С. М. Мєняйлов, П. І. Чернега // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти: зб. наук. праць. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 7. – Ч. 2. – С. 234 – 239.
 14. Сліпухіна І. А. Взаємодія загально-наукової та техніко-технологічної картин світу як аспект у формуванні світогляду майбутнього інженера / І. А. Сліпухіна, С. М. Мєняйлов, С. Л. Максимов, Подласов С. О. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки: зб. наук. пр.–  Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2015. – Вип. 3. – С. 311–316.
 15. Cліпухіна І. А. Сучасний фізичний експеримент у дидактиці STEM орієнтованого навчання / І. С. Чернецький, С. М. Мєняйлов, Ж. О. Рудницька,  Г. Д. Матеїк // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: серія: Педагогічна: зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський: вид-во КПДУ, 2016. – Вип. 22. – С.224 – 228.
 16. Slipukhina I. A. Computer-based systems of physical experiment in inde-pendent work of students of technical university / I. A. Slipukhina, A. G. Вovtruk, S. M. Mieniailov // NAU Proceedings. – 2016. – №3. – P. 98 –104.
 17. Сліпухіна І. А. Навчання фізики у вищій школі в контексті формування навичок ХХІ століття / І. А. Сліпухіна, С. М. Мєняйлов, Ж. О. Рудницька.– Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки: зб. наук. праць. –Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип.2. – С. 45 – 51.
 18. Slipukhina I. A.Creating an informational website for physics academic course: web design specifics /I. A. Slipukhina,T. V. Gedenach, V. V. Olkhovyk // Інформаційні технології і засоби навчання. – [Електронне наукове фахове видання].– К.:ІІТЗН НАПН України, 2017. – Т. 62. – № 6. –С. 192-202.
 19. Стрижак О. Є. STEM-освіта: основні дефініції / О. Є. Стрижак, І. А. Сліпухіна, Н. І. Поліхун, І. С. Чернецький // Інформаційні технології і засоби навчання. – [Електронне наукове фахове видання].– К.:ІІТЗН НАПН України, 2017. – Т. 62. – № 6. – С.16-33.
 20. Чернецький І. С. Мультидисциплінарний підхід у формуванні STEM- орієнтованих навчальних завдань / І. С. Чернецький, І. А. Сліпухіна, Н. І. Поліхун // Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико–математичної і технологічної освіти. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. Винниченка, 2017. – Вип. 12.– Ч. 1. – С. 158–168.
 21. Поліхун Н. І. Педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України / Н. І. Поліхун, І. А. Сліпухіна, І. С. Чернецький // Освіта та розвиток обдарованої особистості : Щомісячний науково-методичний журнал. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2017. – № 3 (58).– С. 05-09.
 22. Мєняйлов С. М.  Історичні аспекти у дидактиці STEM орієнтованого навчання фізики / С.М Мєняйлов, І. А Сліпухіна,  П. І. Чернега.– Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 146. – С. 62 – 65.
 23. Slipukhina I. A. Development of education and information portal of physics Academic course: web design features/I. A. Slipukhina,V. V. Olkhovyk ,O. О. Kurchev, V. D. Kapranov //Інформаційні технології і засоби навчання. – [Електронне наукове фахове видання].– К.:ІІТЗН НАПН України, 2018. – Т. 64. – № 2. – С. 221-233.

Контакти: Корпус 1, ауд. 1.421, тел.+38(044)-406-71-66 Персональна сторінка  

Бовтрук Алла Георгіївна

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Науковий ступінь

Кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри
Освіта Київський державний педагогічний університет, фізико-математичний фа-культет.
Наукові інтереси фізика твердого тіла
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Автор по-над 50 наукових та методичних робіт.
Основні публікації

 1. Фізика. Модуль 1. Механіка. Навчальний посібник. Бовтрук А.Г., Мєняйлов С. М.  Герасименко Ю.Т., Лахін Б.Ф., Поліщук А.П. / – К.: Вид-во НАУ,  2010. – 256 с. (Гриф МОН України. Лист № 1\ІІ-1153 від 23.02.10 р.)
 2. Physics. Module 1. Mechanics: Навч. Посібник / А. Г. Бовтрук, С.Л. Максимов, С. М. Мєняйлов, А. П. Поліщук. – К.: Книжкове видавництво НАУ, 2006. – 160 с.
 3. Physics. Module 2. Molecular Physics and Thermodynamics. 2nd edition. Бовтрук А.Г., Мєняйлов С. М., Максимов С.Л., В’яла А.П., Поліщук А.П. К.: “NAU-DRUK”, 2010. – 152 с.
 4. Physics. Module 3. Electricity and Magnetism. Бовтрук А.Г.,Мєняйлов С.М., Максимов С.Л., Чернега П.І., Поліщук А.П. К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 248 с.
 5. Problems in Physics. Oscillations and waves. Optics. Nuclear Physics. Бовтрук А. Г. , Максимов С.Л.,  Мєняйлов С. М.. К.: НАУ,2013
 6. Physics. Quantum optics. Solid-state physics. Laboratory works for students of engineering specialties. Бовтрук А.Г., Максимов  С.Л., Мєняйлов С. М.. К.: НАУ, 2005.
Контакти Корпус 1, ауд. 1.421, тел.+38(044)-406-71-66

 

Морозов Володимир Іванович

555

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри
Освіта Київський інститут інженерів цивіль-ної авіації, радіотехнічний факультет.
Наукові інтереси хіммотологія, електрофізичний вплив на рідкі середовища.
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Автор понад 87 наукових та навчально-методичних робіт, має авторські свідоцтва.
Основні публікації

1. Авт. св. СССР № 693659. СО2В 9/00 Способ электрофизической обработки водородо-содержащих жидкостей. / Морозов В.И., Усатенко С.Т. / 1979г.

2.  Влияние  электрофизического  воздействия  на  экономические  и  экологические  показатели  работы  двигателя  внутреннего  сгорания. /Морозов В.И., НАУ, Морозова И.В., НАУ. // «Нефть и газ». № 9. 2008. С. 90-92.

3. Memory effect in the water nanosystems. / Morozov V., Morozova I. // The NATO Workshop  „Electron transport in nanosystems” Yalta. Crimea. September 2007. –P. 36-37.

4.  Вплив  електрофізичної  дії  на  експлуатаційні  властивості  вуглеводневих  паливно-мастильних  матеріалів. /  Морозов В.І.,  Бойченко С.В.,  Морозова І.В. //

Матеріали  ІІІ Міжнародної  науково-технічної  конференції «Проблеми  хімотології»  К.:  НАУ, 2010,  20-24 вересня. С. 158-163.

5. Влияние электрофизического  воздействия на информационные  свойства  воды. /Морозов В.И. к.т.н.; Морозова И.В. //Тези  доповідей. Сучасні інформаційно-СУЧАСНІ  ІНФОРМА-ЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ  ТЕХНОЛОГІЇ / COMINFO 2008/ IV  Міжнародна науково-технічна конференція .15-19 вересня 2008 року.

6. Применение нанотехнологий в магнитобиологии. /  Morozov V., Morozova I. //Тези доповідей. The NATO Workshop  „Electron correlation in new  materials and nanosystems”.   Yalta. Crimea. September 2005.

7. Патент № 49402 : Спосіб  зберігання  і  збільшення тривалості  індукційного  періоду окиснення  вуглеводневіх  рідин |окислен (бензинів)  С10Q99/00 / Морозов В.І.,  Бойченко  С.В.,  Морозова  І.В. ,Черняк  Л.М. 2010р.

8. Зносостійкість  текстурованих  лункових  поверхонь  з  дискретно-орієнтованою  структурою  в  умовах  граничного  мащення /  Марчук В.Є.,  Духота  О.І., Морозов В.І. //Проблеми тертя та зношування: наук.-техн. Зб. –К.: НАУ, 2012. – Вип. 57.-С. 128-138.

9. Процеси  тертя  та  зношування  у  трибо  системах  з  дискретно-орієнтованою  структурою.  Повідомлення  1.  Магнітні  явища  при  терті  поверхонь  з  дискретно-орієнтованою  структурою / Марчук В.Є.,  Морозов В.І.,  Духота  О.І.,  Морозова І.В.  // Проблеми  трибології. -2012. — № 4. –С. 53-57.

10.  Патент № 81367:  «Спосіб  покращення  триботехнічних  властивостей  пар  тертя / С23F 4/00   / Марчук В.Є.,  Морозов В.І.,  Ляшенко Б.А.,  Морозова І.В. / 2013.

Контакти Корпус 1, ауд. 1.421, тел.+38(044)-406-71-66

 

Следующая запись
Національний Авіаційний Університет | Кафедра загальної фізики