Бордюг Ганна Борисівна

anya

Науковий ступінь

Кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання доцент
Посада доцент кафедри
Освіта Національний Університет “Києво-Моги-лянська Академія” за фахом біофізика
Наукові інтереси фізика рідких кристалів
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Автор 11 наукових робіт.
Основні публікації

  1. Спектральні та електричні характеристики іонних рідких кристалів з домішкою віоло гену / А.Б. Бордюг, А.П. Поліщук, І.Ю. Поліщук, Г.В. Клімушева, Т.А. Мирна, Г.Г. Яремчук, О.В. Ковальчук // Укр. Фіз. Журн. – 2004. – Т. 49, №11. – С. 1098-1103.
  2. Structure and Intermolecular Interactions in Ionic Liquid Crystals Doped with Electrochromic Viologen / A.B. Bordyug, A.P. Polishchuk, G.V. Klimusheva, A.S. Tolochko, T.A. Mirnaya, and G.G. Yaremchuk // Russian Journal of Physical Chemistry. – 2005. – Vol. 79, Suppl. 1. – P. 866-870.
  3. Holographic properties of ionic lyotropic liquid crystals doped by electrochromic admixture of viologen / A.B. Bordyuh, G.V. Klimusheva, A.P. Polishchuk, S.А. Bugaychuk, T.A. Mirnaya, G.G. Jaremchuk // Proc. SPIE. – 2005. – Vol. 6023, 11. – P. 60230В-1-8.
  4. Электронная природа заместителей и строение дикатионов 4,4′-дипиридилия. Кристаллическая структура N,N’-ди(2-карбоксиэтил)-4,4′-дипиридилий диперхлората / А.Б. Бордюг, А.П. Полищук, И.Ю. Полищук, Г.В. Климушева, А.В. Гридякина, Л.Г.  Гринева // Кристаллография. 2005. Т. 50, №3. С. 460-463.
  5. Novel holographic composites based on ionic smectic liquid crystals and glasses of metal alkanoates / G. Klimusheva, Yu. Garbovskiy, S. Bugaychuk, A. Bordyuh, A. Grydyakina, A. Polishchuk, T. Mirnaya, G. Yaremchuk, and A. Ishchenko // Proc. SPIE. – 2007. – Vol.6728. – P. 67283F1-67283F9.
  6. Кубічна сприйнятливість та гіперполяризовність системи ліотропний рідинний кристал-віологен / А.Б. Бордюг, Ю.А. Гарбовський, Г.В. Клімушева, С.А. Бугайчук, Т.А. Мирна, Г.Г. Яремчук, А.П. Поліщук // Укр. Фіз. Журн. – 2008. – Т. 53, №12. – С. 1167-1174.
  7. Dynamic grating recording in lyotropic ionic smectics of metal alkanoates doped with electrochromic impurities / A.B. Bordyuh, Yu.A. Garbovskiy, S.A. Bugaychuk, G.V. Klimusheva, T.A. Mirnaya, G.G. Yaremchuk, A.P. Polishchuk // Optical Materials. – 2009. – Vol. 31. – P. 1109-1114.
  8. Fast nonlinear optical mechanisms in bi-layered cells composed by lyotropic ionic liquid crystals with dye and viologen films / A. Bordyuh, Yu. Garbovskiy, S. Bugaychuk, G. Klimusheva, and V. Reshetnyak // Mol. Cryst. Liq. Cryst. 2009. Vol. 508. P.296-308.
  9. Електрохромні рідкокристалічні композити – структурні та електрооптичні властивості / Г.Б. Бордюг, А.П. Поліщук // Вісник НАУ. – 2012. – Т.53, №4. – С.80-83.
Контакти Корпус 1, ауд. 1.421, тел.+38(044)-406-71-66

 

современные детские соски рекомендуют врачи
Національний Авіаційний Університет | Кафедра загальної фізики