Історія і сьогодення

Історія кафедри загальної фізики, як й історія університету, динамічна і насичена різноманітними подіями. Вона складається з цілого ряду етапів, пов’язаних з науковими напрямами, що розвивались на кафедрі на той час.

Офіційна історія кафедри починається з середини 40-х років з секції фізики у складі об’єднаної кафедри, яка до 1961 р. мала назву «Кафедра фізики і хімії «. З 1947 по 1952 р. її очолював к.х.н., проф. Граціанський М.М., а з 1952 по 1956 р. кафедрою керував д.х.н., проф. Савінов Б.Г.

У 1958 р. кафедру очолив   проф. Арбузов М.П. – видатний вчений у галузі фізичного матеріалознавства, надалі чл.-кор. АН УРСР. На той час на кафедрі працювали три доценти, завідувач  лабораторії і один старший лаборант. У 1961 р. об’єднану кафедру фізики і хімії було розділено на дві самостійні кафедри фізики і хімії  (наказ № 183л від 21.08.61 р.), кафедру фізики очолив проф. Арбузов М.П. і керував нею до 1962 р.

З 1962 до 1966 року кафедрою фізики завідував проф. Варфоломєєв Н.М., а з 1967 до 1968 року обов’язки зав.каф. виконував доц. Баруткін І.М.

Визначним етапом кафедри фізики є період з 1969 по 1993 року, коли кафедру очолив д.т.н., проф. Соловйов А.М. Протягом цього періоду були створені сучасні фізичні лабораторії, кабінет лекційних демонстрацій, впроваджувались нові технології навчання. Одночасно на кафедрі активно проводились наукові дослідження щодо забезпечення потреб цивільної авіації. Зокрема, під керівництвом проф. Соловйова А.М. виконано цикл робіт по удосконаленню контролю якості авіаційних палив і мастил, результати яких знайшли широке застосування в авіації. Ним підготовлено 12 кандидатів і 3 доктори наук, опубліковано понад 150 наукових і методичних праць, зареєстровано 20 винаходів. З 1993 по 2000 р. кафедрою завідував д.т.н., проф. Шевеля В.В. – визнаний фахівець в галузі міцності металів. У цей період чисельність професорсько-викладацького й навчально-допоміжного складу становила майже 50 осіб.

У 2000 році за наказом ректора №63/ОД кафедра фізики була розділена на дві: кафедра фізики №1 і №2.

       Кафедру фізики №2 (нині кафедра загальної фізики) очолив доктор фізико — математичних наук, професор Поліщук Аркадій Петрович.

IMG_1824

Завідувач кафедри, доктор фіз.-мат. наук, професор Поліщук А.П.

У 2003 році кафедра отримала сучасну назву – кафедра загальної фізики (наказ ректора №223/од від 02.12.2003).

Наше сьогодення

140085

    Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням своєї науково-педагогічної кваліфікації, беруть участь у міжнародних семінарах, конференціях, конкурсах викладачів. Для забезпечення навчального процесу за кредитно-модульною системою кафедрою розроблено навчально-методичний комплекс, який включає в себе навчальні та робочі програми, різноманітні версії електронних навчальних матеріалів і головне  – модульні навчальні посібники. Останні користуються значним попитом серед студентів, допомагаючи їм опанувати викладений матеріал та  успішно скласти модульні контрольні роботи.180032

    Робота кафедри спрямована на підготовку фахівців з глибокими теоретичними знаннями та практичними  навичками, що забезпечує їм високу професійну кваліфікацію та активну життєву позицію.

IMG_1789

Дослідження особливостей використання цифрових вимірювальних засобів у лабораторному практикумі з фізики

20180608_141509

Опрацювання експериментальних даних з використанням Wolfram Mathematica та Origin

Положення про кафедру

    На кафедрі проводиться пошук найбільш обдарованих студентів, здійснюється  керівництво їх науково-дослідною роботою та залучення до участі в студентських конференціях і олімпіадах. Студенти, підготовлені викладачами кафедри, неодноразово отримували премії, почесні грамоти та подяки на наукових виставках НАУ, а також були переможцями та призерами Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики.

   Під керівництвом викладачів кафедри студенти беруть участь у щорічних студентських науково — практичних конференціях.

 

IMG_1719

Студентська конференція: «Технології компетентнісно-орієнтованого навчання природничо-математичних дисциплін». Херсон — 2016 р.

Все6-624x468

Підготовка до конференції Політ 2017. НАУ, Київ.

20180522_113524 (1)

Учасники конференції  Політ 2018 . НАУ, Київ.

20180522_112143

Почесні грамоти учасників конференції Політ 2018. НАУ, Київ.

IMG_1684

Обговорення студентами результатів лабораторної роботи

 Вітаємо Сліпухіну Ірину Андріївну з присвоєнням їй вченого звання професора! 01.10.2018

6432966154bf394fe07f84b13f4bc2b2_XL

высчитать купонный доход по облигациям
Національний Авіаційний Університет | Кафедра загальної фізики