Головна

ssss

Кафедра загальної фізики  створена у 2003 році, проте витоки кафедри починаються з далекого 1947 року, коли в Київському інституті цивільного повітряного флоту було створено об’єднану кафедру фізики і хімії.

Очолює кафедру доктор фізико-математичних наук, професор Поліщук Аркадій Петрович – визнаний фахівець у фізиці рідких кристалів. Наукові інтереси пов’язані з дослідженнями будови рідких кристалів, їх електрооптичними та нелінійно-оптичними властивостями. Автор понад 140 науково-методичних праць, серед них 5 модульних посібників з фізики з грифом МОН, підготував 3 кандидатів наук, нагороджений почесним знаком “Відмінник освіти України”.

На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, більше 85% з яких мають вчені ступені та звання. У професорсько-викладацькому складі кафедри: 1 професор, 11 доцентів, десять з яких мають ступінь кандидатів наук, 1 асистент.

Кафедра загальної фізики забезпечує викладання фізики майже половині студентів НАУ, що навчаються за технічними напрямами. Викладання дисципліни «Загальна фізика» проводиться за денною і заочною формами навчання на високому науковому і методичному рівнях трьома мовами – українською, російською та англійською. Постійно проводиться робота щодо підвищення професійного рівня викладачів та співробітників кафедри через систему сертифікації персоналу.

Головна мета навчання студентів – формування наукового світогляду, вивчення основних фізичних явищ і законів, оволодіння фундаментальними поняттями і теоріями класичної і сучасної фізики, а також новітніми методами досліджень з використанням комп’ютерної техніки.

Національний Авіаційний Університет | Кафедра загальної фізики