Меняйлов Сергій Миколайович

men1

Науковий ступінь

Кандидат педагогічних наук

Посада Доцент кафедри
Вчене звання Доцент
Освіта Київський державний педагогічний університет, фізико-математичний факультет.
Наукові інтереси Методика викладання фізики на англійській мові.
Навчальні дисципліни «Загальна фізика»
Публікації Автор понад 80 наукових робіт, підручників, у тому числі на англійській мові.
Основні публікації

  1. Фізика. Модуль 1. Механіка. Навчальний посібник. Мєняйлов С. М. Бовтрук А.Г., Герасименко Ю.Т., Лахін Б.Ф., Поліщук А.П. / – К.: Вид-во НАУ,  2010. – 256 с. (Гриф МОН України. Лист № 1\ІІ-1153 від 23.02.10 р.)
  2. Фізика. Модуль 2. Молекулярна фізика й термодинаміка: Навч. посіб. / В. І. Благовістна, .А. П. В’яла, С. М. Мєняйлов та ін.; За заг. ред. проф. А. П. Поліщука. – 2-ге видання. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2006. – 192 с. (Гриф МОН України. Лист № 14\18.2-1757 від 19.07.05 р.)
  3. Physics. Module 1. Mechanics: Навч. Посібник / А. Г. Бовтрук, С.Л. Максимов, С. М. Мєняйлов, А. П. Поліщук. – К.: Книжкове видавництво НАУ, 2006. – 160 с.
  4. Physics. Module 2. Molecular Physics and Thermodynamics. 2nd edition. Мєняйлов С. М. Бовтрук А.Г., Максимов С.Л., В’яла А.П., Поліщук А.П. К.: “NAU-DRUK”, 2010. – 152 с.
  5. Physics. Module 3. Electricity and Magnetism. Мєняйлов С. М. Бовтрук А.Г., Максимов С.Л., Чернега П.І., Поліщук А.П. К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 248 с.
  6. Засоби навчання фізики в умовах кредитно-модульної системи у вищому навчальному закладі / Мєняйлов С. М. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Випуск 30. Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2005.  – №30. – С. 146 – 150.
  7. Ієрархія рівнів засвоєння навчального матеріалу із загальної фізики / Мєняйлов С. М.  // Наук. часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №5. Пед.  науки: реалії та перспективи. – Вип. 9. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – С. 101 – 105.
  8. Психологічні та філософські аспекти пізнавальної діяльності студентів із фізики та її контролю / Мєняйлов С. М. // Зб. наук. пр. Бердян. держ. пед. ун-ту. – Бердянськ: БДПУ, 2009. – №3. – С. 151 – 156.
  9. Формування уявлень про дуалізм фізичної картини мікросвіту / С. М. Мєняйлов, І.А. Сліпухіна // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Серія педагогічна – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, 2011. –  Вип. 17. – С. 99 – 101.
  10. Навчальний експеримент як засіб поєднання наочності та абстрактного мислення при навчанні фізики / Мєняйлов С. М. // Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали конференції, м. Кіровоград, 17 – 18 травня 2013 р. – Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2013. – С. 122 – 124.
Контакти Корпус 1, ауд. 1.421, тел.+38(044)-406-71-66

 

 

Національний Авіаційний Університет | Кафедра загальної фізики