Морозов Володимир Іванович

555

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри
Освіта Київський інститут інженерів цивіль-ної авіації, радіотехнічний факультет.
Наукові інтереси хіммотологія, електрофізичний вплив на рідкі середовища.
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Автор понад 87 наукових та навчально-методичних робіт, має авторські свідоцтва.
Основні публікації

1. Авт. св. СССР № 693659. СО2В 9/00 Способ электрофизической обработки водородо-содержащих жидкостей. / Морозов В.И., Усатенко С.Т. / 1979г.

2.  Влияние  электрофизического  воздействия  на  экономические  и  экологические  показатели  работы  двигателя  внутреннего  сгорания. /Морозов В.И., НАУ, Морозова И.В., НАУ. // «Нефть и газ». № 9. 2008. С. 90-92.

3. Memory effect in the water nanosystems. / Morozov V., Morozova I. // The NATO Workshop  „Electron transport in nanosystems” Yalta. Crimea. September 2007. –P. 36-37.

4.  Вплив  електрофізичної  дії  на  експлуатаційні  властивості  вуглеводневих  паливно-мастильних  матеріалів. /  Морозов В.І.,  Бойченко С.В.,  Морозова І.В. //

Матеріали  ІІІ Міжнародної  науково-технічної  конференції «Проблеми  хімотології»  К.:  НАУ, 2010,  20-24 вересня. С. 158-163.

5. Влияние электрофизического  воздействия на информационные  свойства  воды. /Морозов В.И. к.т.н.; Морозова И.В. //Тези  доповідей. Сучасні інформаційно-СУЧАСНІ  ІНФОРМА-ЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ  ТЕХНОЛОГІЇ / COMINFO 2008/ IV  Міжнародна науково-технічна конференція .15-19 вересня 2008 року.

6. Применение нанотехнологий в магнитобиологии. /  Morozov V., Morozova I. //Тези доповідей. The NATO Workshop  „Electron correlation in new  materials and nanosystems”.   Yalta. Crimea. September 2005.

7. Патент № 49402 : Спосіб  зберігання  і  збільшення тривалості  індукційного  періоду окиснення  вуглеводневіх  рідин |окислен (бензинів)  С10Q99/00 / Морозов В.І.,  Бойченко  С.В.,  Морозова  І.В. ,Черняк  Л.М. 2010р.

8. Зносостійкість  текстурованих  лункових  поверхонь  з  дискретно-орієнтованою  структурою  в  умовах  граничного  мащення /  Марчук В.Є.,  Духота  О.І., Морозов В.І. //Проблеми тертя та зношування: наук.-техн. Зб. –К.: НАУ, 2012. – Вип. 57.-С. 128-138.

9. Процеси  тертя  та  зношування  у  трибо  системах  з  дискретно-орієнтованою  структурою.  Повідомлення  1.  Магнітні  явища  при  терті  поверхонь  з  дискретно-орієнтованою  структурою / Марчук В.Є.,  Морозов В.І.,  Духота  О.І.,  Морозова І.В.  // Проблеми  трибології. -2012. — № 4. –С. 53-57.

10.  Патент № 81367:  «Спосіб  покращення  триботехнічних  властивостей  пар  тертя / С23F 4/00   / Марчук В.Є.,  Морозов В.І.,  Ляшенко Б.А.,  Морозова І.В. / 2013.

Контакти Корпус 1, ауд. 1.421, тел.+38(044)-406-71-66

 

Національний Авіаційний Університет | Кафедра загальної фізики