Рудницька Жанна Олександрівна

more488

Науковий ступінь

Кандидат педагогічних наук

Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри
Освіта Київський державний педагогічний університет,  фізико-математичний  фа-культет.
Наукові інтереси методика викла-дання фізики
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Має понад 30 праць наукових та науково-методичнних праць, деякі з них:
Основні публікації

1.Розвиток творчих здібностей студентів через активізацію їхньої самостійної роботи.– Фізика та астрономія в школі. – 2002. –№3. – С.41-43.

2.Творчі завдання до лабораторних робіт з курсу загальної фізики для студентів вищого  технічного навчального закладу.– Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Чернігів:  ЧДПУ, 2004. – №23. – С. 279-283.

3.Мотивація професійно-творчої діяльності в процесі навчання фізики студентів вищого технічного навчального закладу.– Вісник Чернігівського державного педагогіч-ного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Чернігів:  ЧДПУ, 2005. – №30. – С. 213-216.

4.Застосування комп’ютерних технологій для розвитку творчих умінь студентів в процесі виконання лабораторних робіт з фізики.– Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського педагогічного університету. Серія педагогічна: зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільсь-кий державний  університет,  2006. –  Вип.12. – С.156-159.

5.Засоби формування творчої особистості студента у процесі виконання лабораторних робіт з курсу загальної фізики.– Збірник наукових праць Херсонського державного універси-тету. Серія «Педаго-гічні науки». – Херсон: ХДУ, 2006.– Вип.43. – С.341-345.

6.Активізація навчально-творчої діяльності студентів за допомогою евристичних методів.– Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка.  Серія : Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Чернігів: ЧДПУ, 2007. – №46. – Т.2. – С.111-113.

7.Використання принципу систематичності для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення курсу загальної фізики.– Вісник Чернігівського державного педагогіч-ного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки: зб. наук.праць. – Чернігів: ЧДПУ, 2009. – №65. – Т.2. – С. 267-270.

8.Формування мотивації навчання студентів у процесі виконання лабораторних робіт з курсу загальної фізики.– Збірник наукових  праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна:  зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський   національний університет імені Івана Огієнка, 2009. –Вип.15.– С.321–323.

9.Чернега П.І, Сліпухіна І.А., Меняйлов    С. М. Фізика. Навчальний посібник (для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання). – К.: НАУ, 2011. –228 с.

10.Поліщук А.П., Сліпухіна І.А.,Чернега П.І. Фізика.      Модуль 5.Оптика. Навчальний посіб-ник. – К. : НАУ,2012. – 388 с. (Гриф МОНмолодіспорту. Лист №1.11/ – 5131 від 23.06. 2011 р.)

Контакти Корпус 1, ауд. 1.421, тел.+38(044)-406-71-66

 

Національний Авіаційний Університет | Кафедра загальної фізики