Лахін Борис Федорович

PICT3008

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри
Освіта Київський інститут інженерів цивільної авіації, факультет паливно-мастильних матеріалів.
Наукові інтереси контроль якості авіаційних паливо-мастильних матеріалів
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Автор понад 50 наукових та навчально-методичних робіт.
Основні публікації

1. Исследование давления насыщенных паров топлива. / Малов Б.А. //Вопросы авиационной химмотологии. Киев: КИИГА, 1977, №1 с. 92.

2. Усройство для определения количества кристаллов в замерзающей смеси. / Соловьев А.Н.// Авторское свидетельство СССР № 1044163.

3. Влияние добавок бензинов и дизельных топлив на низкотемпературные свойства реактивных топлив. Исследование эксплуатационных свойств авиаГСМ и спецжидкостей.  / Максимов С.Л.// Киев: КИИГА, 1984, №1.

4. Фізика. Модуль 1. Механіка. Навчальний посібник./ Мєняйлов С. М. Бовтрук А.Г., Герасименко Ю.Т., Лахін Б.Ф., Поліщук А.П. // – К.: Вид-во НАУ,  2010. – 256 с. (Гриф МОН України. Лист № 1\ІІ-1153 від 23.02.10 р.).

5. Фізика. Модуль 3. Електрика і магнетизм: Навч. посіб. / Б.Ф. Лахин., С. Л. Максимов та ін.//; За заг. ред. проф. А. П. Поліщука. – 2-ге видання. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2006. – 336 с. (Гриф МОН України. Лист № 14\18.2-1757 від 19.07.05 р.)

6. Фізика. Модуль 4. Коливання і хвилі: Навч. посіб. / Б.Ф. Лахин., К.К. Мартинчук та ін.//; За заг. ред. проф. А. П. Поліщука. – 2-ге видання. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2007. – 232 с. (Гриф МОН України. Лист № 14\18.2-668 від 24.05.06 р.)

Контакти Корпус 1, ауд. 1.421, тел.+38(044)-406-71-66

 

Герасименко Юрій Тихонович

1

Науковий ступінь

Кандидат фізико-математичних наук.

Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри
Освіта Київський інститут інженерів цивіль-ної авіації, факультет автоматики та обчислювальної техніки.
Наукові інтереси фізика твердого тіла, метрологія.
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Автор понад 60 наукових та навчально-методичних робіт.
Основні публікації

 1. Недиффузионный  перенос вещества в биметаллических системах. Сб.: Защитные покрытия на металлах. Криштал М.А., Герасименко Ю.Т., Гончаров В.С.  Наукова думка, К., вып.16, 1982, с.7-10.
 2. Метрологическая аттестация пробопечатных устройств. Финкельштейн Г.Э., Герасименко Ю.Т., Потопляк Г.В.,  Полиграфия. М. №7, 1991, с.37-38.
 3. Метрологическая аттестация и поверка ротаметров при малых расходах газов. Измерительная техника. Финкельштейн Г.Э., Герасименко Ю.Т.  М. №5, 1994, с.27-30.
 4. Лекційні демонстрації з фізики. Механіка і електродинаміка.: Навчальний посібник. Герасименко Ю.Т., Федина В.П., Бабкін С.М.  –К., НАУ, 2007,-100с.
 5. Физика. Кинематика. Динамика.: Учебное пособие. Свиридова Н.Н., Корчук Е.Ю., Герасименко Ю.Т. -К., НАУ, 2008,-96с.
 6. Законы сохранения. Молекулярная физика и термодинамика.: Учебное пособие. Корчук Е.Ю., Герасименко Ю.Т. Физика. -К., НАУ, 2010,-100с.
 7. Ткаченко В.Г. Фізичні основи термодинамики.: Навчальний посібник. Герасименко Ю.Т., Федина В.П., Бабкін С.М.,  –К., 2010,-96с. 
Контакти Корпус 1, ауд. 1.421, тел.+38(044)-406-71-66

 

Чернега Петро Іванович

Науковий ступінь

Кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри
Освіта Московський державний університет (МГУ), фізичний факультет.
Наукові інтереси нелінійні оптичні явища
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Автор понад 30 наукових і навчально-методичних робітОсновні публікації

 1. Теория подобия в нелинейных задачах дифракции волн./ Карамзин Ю. Н.,            Сухоруков А.П.Сухору­кова А.К. Чернега П.И. / ДАН АН СССР, 235, 3,1977
 2. Моделирование антенных ре­шеток на ЭВМ./ Тищенко С. А. Чернега П.И. / Техника средств свя­зи, серия ТРС. №3, 1981
 3. Особенности магнитополевых зависимостей гальваномагнит­ных коэфициентов в квантую­щих магнитных полях./ Балев О.Г., Городни­чий О. П. Чернега П.И. / Ж. ФТП, т.ЗО, № 9, 1996
 4. Влияние неоднородностей на магнитосопротивление в кван­тующих магнитных полях. / Балев О.Г., Городни­чий О. П. Чернега П.И. / УФЖ, т.41,№7-8, 1996
 5. Фізика. Модуль 3. Електрика і магнетизм./Поліщук А.П.,Чернега П.І./ Вид. НАУ, Київ,2005
 6. Фізика. Модуль 4. Коливання і хвилі./Поліщук А.П.,Чернега П.І./ Вид. НАУ, Київ,2007
 7. Physics. Module 3. Electricity and Magnetism. Мєняйлов С. М. Бовтрук А.Г., Максимов С.Л., Чернега П.І., Поліщук А.П. К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010.
 8. Про деякі напрямки інновацій фізичної освіти у вищих технічних навчальних закладах. Сліпухіна І.А., Чернега П.І. Наукові записки.-Випуск 90.-Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010.
 9. Створення анімованих моделей з курсу фізики як елемент особистісно –орієнтованого навчання (на прикладі FLASH PROFESSIONAL CS 5) . Чернега П.І., Сліпухіна І.А., Поляєв Є.С. Інженерія програмного забезпечення. Науковий журнал №3(7), 2011. Київ: НАУ.
 10. Фізика. Модуль 5. Оптика./Поліщук А.П.,Чернега П.І./ К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2012
Контакти Корпус 1, ауд. 1.421, тел.+38(044)-406-71-66

 

Поліщук Аркадій Петрович

poli

Науковий ступінь

Доктор фізико-математичних   наук

Вчене звання професор
Посада завідувач кафедри
Освіта Київський державний університет, фізичний факультет.
Наукові інтереси фізика рідких кристалів
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Автор 140 наукових та навчально-методичних робіт.
Основні публікації

1. Структурные исследования жидких кристаллов / Зоркий П.М., Тимофеева Т.В., Полищук А.П. // Успехи химии, 1989. – Т. 58. № 11. – С.1971–2010.

2. Структурные исследования жидких кристаллов нового типа. Дискотические мезофазы и жидкокристаллические колончатые Н-ассоциаты / Тимофеева Т.В., Зоркий П.М., Полищук А.П. // Проблемы кристаллохимии. –М.: Наука, 1990. –С. 149–166.

3. A new structural type of liquid crystals. Crystal structures and thermotropic mesophases of dihydroxytetraalkyldisiloxanes: columnar phases with hydrogen bonded assemblies / Polishchuk A.P., Timofeeva T.V., Makarova N.N., et al. // Liquid Crystal, 1991. –V. 9. –P. 433–439.

4. Жидкокристаллические металлосодержащие фазы / Полищук А.П., Тимофеева Т.В. // Успехи химии, 1993. – Т. 62. № 3. – С. 319–350.

5. Novel holographic composites based on ionic smectic liquid crystals and glasses of metal alkanoates / G. Klimusheva, Yu. Garbovskiy, S. Bugaychuk, A. Bordyuh, A. Grydyakina, A. Polishchuk, et al. // Proc. SPIE. – 2007. – Vol. 6728. – P. F1-F9.

6. Кубічна сприйнятливість та гіперполяризовність системи ліотропний рідинний кристал – віологен / А.Б. Бордюг, Ю.А. Гарбовський, Г.В. Клімушева, С.А. Бугайчук, Т.А. Мирна, Г.Г. Яремчук, А.П. Поліщук. // Укр. Фіз. Журн. – 2008. – Т. 53, № 12. – С. 1167-1174.

7. Dynamic grating recording in lyotropic ionic smectics of metal alkanoates doped with electrochromic impurities / A.B. Bordyuh, Yu.A. Garbovskiy, S.A. Bugaychuk, G.V. Klimusheva, T.A. Mirnaya, G.G. Yaremchuk, A.P. Polishchuk. // Optical Materials. – 2009. – Vol. 31. – P. 1109-1114.

8. Novel Nanocomposite Materials Based on Mesomorphic Glasses of Metal Alkanoates: Structure and Nonlinear Optical Properties / G.V. Klimusheva, Yu. Garbovskii, S. Bugaichuk, A.S. Tolochko, A.V. Gridyakina, A.P. Polishchuk, T.A. Mirnaya. // High Energy Chemistry. – 2009 – Vol. 43, No. 7, P. 532–535.

9. Electrooptical and nonlinear-optical properties of lyotropic liquid crystals doped with electrochromic viologens / A. Bordyuh, G. Klimusheva, A. Polishchuk // Ukr. J. Phys. – 2012. – Vol. 57,   №2. – P. 124-128.

10. Поліщук А.П. Фізика. Модуль 1. Механіка. –К.: НАУ, 2010. – 253 с.; Модуль 2. Молекулярна фізика й термодинаміка. – 2010. – 186 с.; Модуль 3. Електрика і магнетизм. – 2006. – 334 с.; Модуль 4. Коливання і хвилі. – 2009. – 229 с.; Модуль 5. Оптика. – 2012. – 386 с.

Контакти Корпус 1, ауд. 1.430, тел.+38(044)406-76-21

 

Предыдущая запись
Національний Авіаційний Університет | Кафедра загальної фізики