1

1

Національний Авіаційний Університет | Кафедра загальної фізики