Чернега Петро Іванович

Науковий ступінь

Кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри
Освіта Московський державний університет (МГУ), фізичний факультет.
Наукові інтереси нелінійні оптичні явища
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Автор понад 30 наукових і навчально-методичних робітОсновні публікації

  1. Теория подобия в нелинейных задачах дифракции волн./ Карамзин Ю. Н.,            Сухоруков А.П.Сухору­кова А.К. Чернега П.И. / ДАН АН СССР, 235, 3,1977
  2. Моделирование антенных ре­шеток на ЭВМ./ Тищенко С. А. Чернега П.И. / Техника средств свя­зи, серия ТРС. №3, 1981
  3. Особенности магнитополевых зависимостей гальваномагнит­ных коэфициентов в квантую­щих магнитных полях./ Балев О.Г., Городни­чий О. П. Чернега П.И. / Ж. ФТП, т.ЗО, № 9, 1996
  4. Влияние неоднородностей на магнитосопротивление в кван­тующих магнитных полях. / Балев О.Г., Городни­чий О. П. Чернега П.И. / УФЖ, т.41,№7-8, 1996
  5. Фізика. Модуль 3. Електрика і магнетизм./Поліщук А.П.,Чернега П.І./ Вид. НАУ, Київ,2005
  6. Фізика. Модуль 4. Коливання і хвилі./Поліщук А.П.,Чернега П.І./ Вид. НАУ, Київ,2007
  7. Physics. Module 3. Electricity and Magnetism. Мєняйлов С. М. Бовтрук А.Г., Максимов С.Л., Чернега П.І., Поліщук А.П. К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010.
  8. Про деякі напрямки інновацій фізичної освіти у вищих технічних навчальних закладах. Сліпухіна І.А., Чернега П.І. Наукові записки.-Випуск 90.-Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010.
  9. Створення анімованих моделей з курсу фізики як елемент особистісно –орієнтованого навчання (на прикладі FLASH PROFESSIONAL CS 5) . Чернега П.І., Сліпухіна І.А., Поляєв Є.С. Інженерія програмного забезпечення. Науковий журнал №3(7), 2011. Київ: НАУ.
  10. Фізика. Модуль 5. Оптика./Поліщук А.П.,Чернега П.І./ К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2012
Контакти Корпус 1, ауд. 1.421, тел.+38(044)-406-71-66

 

Національний Авіаційний Університет | Кафедра загальної фізики